غرفه مجازی شرکت آلومینای ایران در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

آلومینای ایران

شرکت آلومینای ایران

آدرس : جاجرم – کیلومتر ۷ جاده سنخواست

تلفن تماس : ۰۵۸-۳۲۲۷۲۰۸۸

فکس : ۰۵۸-۳۲۲۷۳۰۴۱