غرفه مجازی شرکت اطلس سرام کویر در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

اطلس سرام کویر

شرکت اطلس سرام کویر

آدرس : قم – شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار خامنه ای، بلوار بهشتی، خیابان مفتح، فاز پنجم مجتمع، بلوک J5

تلفن تماس : ۰۲۵-۳۳۳۴۴۵۰۳

فکس : ۰۲۵-۳۳۳۴۲۹۴۹