غرفه مجازی شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز

شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز

آدرس : تبريز – خیابان راه آهن، ایستگاه سرچشمه، ساختمان تجاری میلاد، طبقه ۳، واحد ۳۰۵

تلفن تماس : ۰۴۱-۳۳۴۶۷۵۲۱-۲۷ | ۰۴۱-۳۶۶۶۴۵۴۰۵ | ۳۵۵۱۲۹۱۰-۱۱

فکس : ۰۴۱-۳۵۵۱۸۴۴۱