غرفه مجازی شرکت فرآورده‌های نسوز آذرخش در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

فرآورده های نسوز آذرخش

شرکت فرآورده‌های نسوز آذرخش

آدرس : مشهد – کیلومتر ۲۶ جاده قوچان، شهرک صنعتی فردوسی، خیابان اروند، قطعه ۸

تلفن تماس : ۰۵۱-۳۲۴۶۱۲۵۰-۵

فکس : ۰۵۱-۳۲۴۶۱۲۵۰