غرفه مجازی شرکت کربورسیلیسیم و اکسید آلومینیوم آبادان در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

کربورسیلیسیم و اکسید آلومینیوم آبادان

شرکت کربورسیلیسیم و اکسید آلومینیوم آبادان

آدرس : تهران – یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان ۲۷، شماره ۱۰۱، طبقه همکف

تلفن تماس : ۰۲۱-۸۸۷۲۲۶۸۶

فکس : ۰۲۱-۸۸۷۱۶۴۲۵