غرفه مجازی شرکت فرانسوز یزد در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

فرانسوز یزد

شرکت فرانسوز یزد

آدرس : يزد – شهرک صنعتی، فاز ۲، بلوار اقاقیا، ۲۴ متری نسترن، نسترن یک روبروی چینی بهداشتی ایساتیس

تلفن تماس : ۰۳۵-۳۷۲۷۲۴۶۵ | ۰۳۵-۳۳۳۵۰۱۷۵

فکس : ۰۳۵-۳۷۲۷۲۴۶۶