غرفه مجازی شرکت فولاد خراسان در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

فولاد خراسان

شرکت فولاد خراسان

آدرس : نيشابور – کیلومتر ۱۵ جاده شهر فیروزه، صندوق پستی : ۴۸۸

تلفن تماس : ۰۵۱-۴۲۴۵۳۲۱۰-۲۰

فکس : ۰۵۱-۴۲۴۵۳۲۳۱