غرفه مجازی شرکت صنعتی معدنی و پژوهش نسوز خطب در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

صنعتی معدنی و پژوهش نسوز خطب

شرکت صنعتی معدنی و پژوهش نسوز خطب

آدرس : تهران – خیابان ولیعصر، امانیه ، کوچهد تورج ، پلاک ۳۰ واحد ۱

تلفن تماس : ۰۲۱-۲۲۰۵۱۱۵۷

فکس : ۰۲۱-۲۲۰۵۱۱۵۷