غرفه مجازی شرکت مازند پارس در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

مازند پارس

شرکت مازند پارس

آدرس : محمودآباد – شهرک صنعتی تشبندان – خیابان لاله – لاله ۲

تلفن تماس : ۰۱۱-۴۴۷۸۲۲۴۸

فکس : ۰۱۱-۴۴۷۸۲۲۴۸