غرفه مجازی شرکت ملی صنایع مس ایران در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران

آدرس : تهران – خيابان وليعصر، پايين تر از پارك ساعي، شماره ۲۱۶۱

تلفن تماس : ۰۲۱-۸۲۱۳۸۰۰۰ | ۰۲۱-۸۲۱۳۸۲۵۱

فکس : ۰۲۱-۸۸۱۰۲۸۲۵