غرفه مجازی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

نسوز کشور

نسوز کشور

نسوز کشور

نسوز کشور

نسوز کشور

نسوز کشور

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

آدرس : تهران – یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان ۳۱، شماره ۸۲، واحد ۱۲

تلفن تماس : ۰۲۱-۸۸۷۱۸۸۹۷ | ۰۲۱-۸۸۷۱۴۴۵۹

فکس : ۰۲۱-۸۸۷۱۲۵۶۲