غرفه مجازی شرکت فرآورده های نسوز تبریز در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

فرآورده های نسوز تبریز

شرکت فرآورده های نسوز تبریز

آدرس : تبريز – تبريز-جاده آذرشهر،شهرك صنعتی شهيد سليمی انتهای ٤٥ متری اصلی

تلفن تماس : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۱۴۱-۲ | ۰۴۱-۳۶۳۰۴۹۵۳ | ٠۹۱۴۴۰۰۳۴۸۳

فکس : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۱۴۳