غرفه مجازی شرکت فرآورده های نسوز آذربایجان در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

فرآورده های نسوز آذربایجان

شرکت فرآورده های نسوز آذربایجان

آدرس : تبریز-کیلومتر ۳۵ آذرشهر-شهرک صنعتی شهید سلیمی-انتهای خیابان ۴۵ متری اصلی – بیست متری ۵۱ ام

تلفن تماس : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۱۴۰ | ۰۴۱-۳۴۳۲۹۲۸۶ | ۰۹۱۴۳۰۴۹۵۵۶

فکس : ۰۴۱-۳۴۳۲۸۱۴۶