غرفه مجازی شرکت نسوز توکا در ششمین نمایشگاه صنعت دیرگداز – refex 2020

تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا

شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا

آدرس : اصفهان – شهرک صنعتی سه راه مبارکه، خیابان دهم، فاز دوم، شماره ۸، صندوق پستی: ۳۵۱۷۶-۸۴۸۶۱

تلفن تماس : ۰۳۱-۵۲۳۷۳۱۲۳ | ۰۳۱-۴۶۲۳۵۳۰۸ | ۵۲۷۳۳۵۸۹

فکس : ۰۳۱-۵۲۳۷۳۵۲۳