نمایشگاه مجازی صنعت دیرگداز – REFEX 2020

سالن شماره ۱

الیاف سرامیک سپید

شرکت سرامیک آفاق

شرکت دیرگداز آمل

نو آوران نسوز آژند

کربورسیلیسیوم و اکسید آلومینیوم آبادان

آجر نسوز طهران

دیرگدازهای آتور

اطلس سرام کویر

سدید صنعت فرجاد

آرشیا اورنگ

نسوز خطب

فرآورده های نسوز پارس

پیشرو ذوب آتور

ملی صنایع مس ایران

فرآورده های نسوز تبریز

فرآورده های نسوز آذربایجان

پالارصنعت

نسوز بارز تهران

تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا

سالن شماره ۲

پاترون

فرآورده‌های دیرگداز ایران

فرآورده‌های نسوز ایران

فرانسوز یزد

دیرگداز مهر آریان فارس

فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز

دیرگداز آذر

پولاد پوشش آونگ

آلومینای ایران

آراد لیان فرآور آریا

فولاد خراسان

نسوز مازند پارس

فرآورده های نسوز مهرگداز

تهیه و تولید مواد نسوز کشور

PENNEKAMP

فرآورده های نسوز راه صنعت

مکاترونیک ایران

بانک جامع صنعت دیرگداز (رفیکو)

سالن شماره ۳

مجله صنعت نسوز

قطعات فولادی اصفهان صنعت

شایراد تجارت پارس

Beijing LIRR

فولاد خوزستان

سمپوزیوم بین المللی فولاد

نشریه نگاه معدن

نشریه نگهداری و تعمیرات

متالورژی ماهور پودر اسپادانای ایرانیان

یافته های سرامیکی پیشرفته

معدنی نسوز سمیرم

نسوز آریاگهر

یاشار سنگ

شرکت کنندگان نمایشگاه مجازی


سالن شماره ۳


شایراد تجارت پارس
معدنی نسوز سمیرم
متالورژی ماهور پودر اسپادانای ایرانیان
لیر
فولاد خوزستان
یافته های سرامیکی پیشرفته
سمپوزیوم فولاد
مجله صنعت نسوز
نشریه تعمیرات و نگهداری
ماهنامه نگاه معدن
نسوز آریاگهر
قطعات فولادی اصفهان
یاشار سنگ